Tit Chante Yo » Nimewo Chante Yo » Kategori » Achte yon liv » Referans Angle » Referans Franse »
Chèche Peze / pou chèche yon chan
Ou kapap chèche an angle,
franse oswa kreyol

Yon Kantik Tou Nèf

Chante moun Siyon yo

Yon Kantik Tou Nèf: Chante Moun Siyon yo se yon koleksyon kantik ki ekri an kreyòl ayisyen, yon lang ki reflete richès kiltirèl Ayiti. Kantik sa yo reprezante yon etap enpòtan nan istwa adorasyon ayisyen an, paske li se premye liv ki genyen patisyon mizik pou kantik yo. Kantik ki nan liv sa a se rezilta kat ane efò soti 2019 rive 2023.

Pwosesis pou kreye liv kantik sa a te pran kat ane travay san pran souf, e se te yon vwayaj ki te enplike tradwi kantik ki soti nan lang angle ak fransè an kreyòl ayisyen, ansanm ak konpozisyon mizik pou kantik ki te deja tradwi yo. Anplis tradiksyon ak konpozisyon kantik yo, otè a te pase tan pou travay sou nòt mizik yo, e asire ke yo te egzat ak aksesib pou tout moun.

Nou espere ke kantik sa yo pral sèvi kòm yon sous fòs ak rekonfò, e ke yo pral ede bati kominote atravè eksperyans adorasyon pataje. Kit yo itilize nan kay la oswa nan legliz. Yon Kantik Tou Nèf: Chante Moun Siyon yo se yon resous valab pou nenpòt moun ki vle apwofondi koneksyon espirityèl yo atravè chante. Nou kwè ke kantik sa yo pral enspire ak ankouraje lektè yo, e ke yo pral jwe yon wòl enpòtan nan fòme avni adorasyon ayisyen an.

Editè yo
Yon Kantik Tou Nèf